Home » Bronnen

Bronnen

Hieronder een lijst van de geraadpleegde literatuur. In de voetnoten wordt naar deze pagina verwezen.

  • Anoniem, 1989a, Verslag van de vergadering van de Particuliere Synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland gehouden te Barneveld op 14 juni 1989 (7), De Wachter Sions 36 (52): 414.
  • Anoniem, 2020a, Gereformeerde Gemeente Opheusden, De Saambinder 98 (38): 1.
  • Anoniem, 2020b, Gereformeerde Gemeente Poortvliet, De Saambinder 98 (49): 1.
  • Anoniem, 2020c, Gelezen of gehouden predicaties, Van ’t Kerk’lijk Erf 29 (12): 13.
  • Anoniem, 2020d, Overleden, Van ’t Kerk’lijk Erf 29 (14): 3-4.
  • Appeldoorn, G.T., 2020a, Westminster Confessie Artikel 12: Adoptie, Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk 16 (24): 8-9.
  • Baan, J.W., 2020a, Liefde (1), Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk 16 (25): 16-17.
  • Bakker, F., 2020a, De gelijkenis van het verloren schaap. Eskol Reeks nr. 4 (Rumpt: De Schatkamer).
  • Bakker, R., 2020, Beërven, Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (20): 197.
  • Beek, M. van, 2020a, Een vertroostende boodschap. Eskol Reeks nr. 11 (Rumpt: De Schatkamer).
  • Beeke, P.C., 2020a, Eigen schuld?, De Saambinder 98 (38): 19.
  • Beeke, P.C., 2020b, Als Geld mijn god wordt, De Saambinder 98 (51): 19.
  • Belzen, A. van, 2007, Terugblik. Gesprekken over verleden, heden en toekomst van de vier Gereformeerde Gemeenten (Kampen: De Groot Goudriaan), tweede druk.
  • Belzen, J. van, 2020a, De door Jezus gebaande weg naar het Vaderhuis. Eskol Reeks nr. 5 (Rumpt: De Schatkamer).
  • Boeder, J., 1989a, De omgekeerde wereld (1), De Wachter Sions 36 (50): 397.
  • Boeder, J., 1989b, De omgekeerde wereld (2), De Wachter Sions 36 (51): 404-406.
  • Boeder, J., 1989c, De omgekeerde wereld (3), De Wachter Sions 36 (52): 411-414.
  • Boer, L.S. den, 1952a, Goddelijke correctie op predikers onder een afdak. Rede uitgesproken op de Theol. Schooldag te Apeldoorn 5 Juni j.l. (Dordrecht: J.P. den Tol Jz.).
  • Boudewijn, E.J., 2020a, Ten geleide, in: Schipper, J., Voor het dankbaar nageslacht. 125 jaar Gereformeerde Gemeente Barneveld (Barneveld: Gebr. Koster).
  • Bouman, B.D., 2020a, All Lives Matter. Protesten, Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk 16 (24): 6-7.
  • Boven, B.J. van, 2020a, De Heilige Oorlog (1) De geschapen stad, De Saambinder 98 (38): 6-7.
  • Boven, B.J. van, 2020b, De Heilige Oorlog (2) De gevallen stad, De Saambinder 98 (39): 6-7.
  • Boven, B.J. van, 2020c, De Heilige Oorlog (3) De beminde stad, De Saambinder 98 (40): 8-9.
  • Brons, H., 2020a, Uit genade zalig geworden, De Saambinder 98 (49): 2-3.
  • Budding, D.J., 2021a, Bekering, De Banier 100 (1): 5.
  • Dubbeld, C., 2020a, Amos’ boodschap inzake de sprinkhanenplaag, De Wachter Sions 67 (41): 6-7.
  • Dubbeld, C., 2020b, Overwegingen rond de dood van George Floyd, De Wachter Sions 67 (43): 6-7.
  • Dubbeld, C., 2020c, Het Wraakzwaard van Willem Teellinck, De Wachter Sions 67 (49): 6-8.
  • Egas, A.A., 2020a, Keuze voor hét leven, De Banier 99 (9): 5.
  • Fraanje, J., 1930a, Toespraak ds. J. Fraanje, in: Oordt, J.R., Fraanje, J., Kersten, G.H., Verhagen, A., Het geloof behouden. Verslag van de begrafenis van Ds. H. Roelofsen Emeritus Predikant bij de Geref. Gem. te Zeist (Rotterdam: Drukkerij “De Banier”), blz. 12-13.
  • Geuze, A., 2020a, Strijd, De Wachter Sions 67 (41): 1-2.
  • Geuze, A., 2020b, Ons woord – Gods Woord. Predicatie bidstond coronavirus 26 maart 2020 (Gouda: Kerkenraad Gereformeerde Gemeente in Nederland (Gerbrandyweg)).
  • Hartingsveldt, F.A. van, 2020a, De scholen zijn weer begonnen, De Saambinder 98 (49): 4.
  • Heer, J.M.D. de, 2020a, Gedenk aan hen, De Saambinder 98 (51): 2-3.
  • Heiden, A.B. van der, 2020a, De ene weg tot zaligheid, Betuws Kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten 51 (1222): 1-3.
  • Hoefnagel, K., 2020a, Het virus, Bewaar het Pand 55 (12): 7.
  • Hoek, F. van, 2020a, Boekbesprekingen, De Waarheidsvriend 108 (37): 16.
  • Hofman, A., 1987a, Van het Heilig Avondmaal. Zondag 29 (vervolg), De Saambinder 65 (25): 2.
  • Hofman, H.A., 1987a, Terug naar menselijke snit?, De Saambinder 65 (24): 3-4.
  • Hoogerland, A., 2003a, De laatste jaren en het sterven van Anton van den Bergh (Barendrecht: Lectori Salutem), achtste druk.
  • Hoogerland, G., 2019a, Om vriend en broed’ren spreek ik nu (Barneveld: Gebr. Koster).
  • Hooglander-Bijvank, P., 2021a, ‘Lijden moet aan Jezus’ voeten brengen, De Saambinder 99 (19): 10.
  • Kamp, W., 2020, De ware blijdschap, Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (20): 189-190.
  • Karens, M., 2020a, De brief aan Titus. Hoofdstuk 3:1-3. Onderdanigheid en naastenliefde, De Saambinder 98 (40): 4.
  • Kerkenraad Numansdorp, 2020a, Afscheid ds. De Waard van Nieuwdorp, De Saambinder 98 (38): 12. 
  • Kerkenraad van Hoogvliet, 2020, Hoogvliet gaat samen met Spijkenisse, De Saambinder 98 (49): 12.
  • Kersten, G.H., 1933a, Gebroken bakken. Rede, uitgesproken op de jaarvergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij gehouden in “Tivoli” te Utrecht, 23 februari 1933 (Rotterdam: N.V. Drukkerij “De Banier”).
  • Kersten, G.H., 1940a, De groote angst van Christus in den Hof van Gethsemané. Lijdenspredikatie (Rotterdam: Drukkerij “De Banier”).
  • Kersten, G.H., 1987a, Christus vertoont Zijn lijden, De Saambinder 65 (25): 1-2.
  • Kieft, D.E. van de, 2020a, De genezing van de kreupelgeborene, De Wachter Sions 67 (42): 1-2.
  • Klein, G., 2020a, Daarvan zegt…, Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (17):163-164.
  • Klok, T., 2020a, Een bede om bekering, Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (17): 161-162.
  • Koffyberg, H., 1915a, “Opruiing”? Open brief aan Dr. A. Kuyper, Hoofdredacteur van “De Standaard”, naar aanleiding van de critiek op mijn brochure: “Gij, Calvinisten” (Amsterdam: W. ten Have v.h. Höveker’s Boekhandel)
  • Koning, J.T. de, 2020a, Scheppingsbericht, De Waarheidsvriend 108 (37): 3.
  • Kort, A., 2020a, De tekenen van het einde der wereld (32), Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (16): 153-154.
  • Kort, A., 2020b, Enige vragen over het doopformulier (slot), Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (16): 157.
  • Krijgsman, M., 2020a, Een gezicht dat zoveel troost bevat, De Wachter Sions 67 (43): 1-2.
  • Labee, B., 2020a, Wedergeboorte en de enge poort bij Bunyan, De Saambinder 98 (38): 20.
  • Labee, B., 2020b, Het oordeel begint bij het huis van God, De Saambinder 98 (39): 20.
  • Labee, B., 2020c, Gods rechtvaardigheid, De Saambinder 98 (47): 20.
  • Labee, B., 2020d, Vijandschap en haat [2], De Saambinder 98 (49): 20.
  • Labee, B., 2020e, God en Allah, De Saambinder 98 (51): 20.
  • Labee, B., 2021a, Niet al te rechtvaardig…, De Saambinder 99 (19): 20.
  • Lieburg, F. van, 2020a, Kersten in de karikatuur. Spotprenten over een politieke dominee tijdens het interbellum, in: Jager, K.J. de, (red.), Theocratie en populisme. Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk (Apeldoorn: Labarum Academic), blz. 26-51.
  • Liefting, H., 2020a, Vrijheid in gebondenheid. Toen bevrijd…, en nu dan? (1), De Waarheidsvriend 108 (37): 4-6.
  • Ligtenberg, H., 2020a, Mijn genade is u genoeg, Van ’t Kerk’lijk Erf 29 (12): 1-3.
  • Mallan, F., 1989a, Antwoord per brief, De Wachter Sions 36 (49): 387-388.
  • Mallan, F., 1989b, Antwoord per brief, De Wachter Sions 36 (51): 403-404.
  • Meeuse, 1990a, Een waarschuwing tegen afgoderij bij brood en spelen in een preek over 1 Korinthe 10:7 (Rotterdam: Lectori Salutem).
  • Mouthaan, J.N., 2020a, Kerkvaders over God, De Saambinder 98 (49): 8.
  • Mulder, G.W.S., 2021a, Dezelfde, De Banier 100 (1): 3.
  • Mulder, P., 2020a, Voor heel het leven, Betuws Kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten 51 (1227): 1-2.
  • Pater, G., 2020a, Ons aller beeld, De Saambinder 98 (40): 2-3.
  • Ploeg, D.C. van der, 2020a, Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 34 (vervolg), Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (13): 124-125.
  • Ploeg, D.C. van der, 2020b, Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 35, Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (17): 164-165.
  • Rentier, C.W., 2020a, Leven in een groepscultuur, De Waarheidsvriend 108 (37): 17.
  • Reuver, A. de, 2020a, Nooit onberekenbaar. Gods eigenschappen (9, slot, trouw), De Waarheidsvriend 108 (37): 7-9.
  • Rijswijk, C. van, 2020a, Het boek Ezra. 3. De geestelijke betekenis van de ballingschap en verlossing, De Wachter Sions 67 (44): 1-2.
  • Rijswijk, C. van, 2021a, Petrus, een visser van mensen. 15. Hebt gij Mij lief?, De Wachter Sions 68 (22): 2-3.
  • Romkes, H.H., 2020a, Bezwijken, Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (16): 156-157.
  • Roos, J., 2021a, De tabernakeldienst (251), De Wachter Sions 68 (22): 4-6.
  • Roos, J., 1989a, Gezouten waarheden, De Wachter Sions 36 (48): 379.
  • Ruis, A.J.T., 2020a, Opstandingsgeloof in de Vroege Kerk (2), Bewaar het Pand 55 (12): 8.
  • Schipper, J., 2020, Voor het dankbaar nageslacht. 125 jaar Gereformeerde Gemeente Barneveld (Barneveld: Gebr. Koster).
  • Schultink, A., 2021a, Een getrouw Woord. Eskol Reeks nr. 13 (Rumpt: De Schatkamer).
  • Schuurman, M., 1922a, Om te kennen het onkenbare. Gedachtenisrede bij gelegenheid van zijn veertigjarige ambtsbediening, uitgesproken in de Nieuwe Zuiderkerk op woensdag 13 december 1922 (Kampen: J.H. Kok).
  • Segers, C.J., 1991, Uw trouw is groot. 125 jaar Gereformeerde Gemeente Lisse (Lisse: Kerkeraad van de Gereformeerde Gemeente Lisse).
  • Silfhout, W., 2020a, Appelregeling 2020, De Saambinder 98 (39): 5.
  • Sonnevelt, C., 2020a, Het drama van Anne Hutchinson, De Saambinder 98 (38): 11.
  • Tang, O.M. van der, 2020a, Meditatie, De Wachter Sions 67 (44): 1-2.
  • Tanis, M.C., 2020a, Getrouw aan Schrift en belijdenis, Bewaar het Pand 55 (12): 4.
  • Teeuw, K.M., 2020a, Ons reisdoel, De Waarheidsvriend 108 (32/33): 3.
  • Veldhuizen-Bisschop, H. van, 2020a, Verhuizen, Kerkblad der Oud Gereformeerden Gemeenten 43 (16): 151.
  • Verboom, J.H.R., 1989a, De Eredienst, De Wachter Sions 36 (49): 379-381.
  • Verboom, W., 2020a, Verbonden met de omgeving. De dorpskerk (1), De Waarheidsvriend 108 (37): 12-14.
  • Verboom, W., 2020a, Boekbesprekingen, De Wachter Sions 68 (2): 8-9.
  • Verhoeks, W., 1989a, De vallei vol dorre doodsbeenderen, De Wachter Sions 36 (47): 369.
  • Verhoeks, W., 1989b, De vallei vol dorre doodsbeenderen (2), De Wachter Sions 36 (48): 377.
  • Verhoeks, W., 1989c, De vallei vol dorre doodsbeenderen (3), De Wachter Sions 36 (49): 385.
  • Verhoeks, W., 1989d, De vallei vol dorre doodsbeenderen (4), De Wachter Sions 36 (50): 393.
  • Verhoeks, W., 1989e, De vallei vol dorre doodsbeenderen (5), De Wachter Sions 36 (51): 401.
  • Verhoeks, W., 1989f, De Goddelijke Afsnijding in Hiskia’s leven, De Wachter Sions 36 (52): 1.
  • Vermeulen, J.M., 2020a, De nabetrachting van het Heilig Avondmaal (2), Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (16): 152.

Vermeulen, J.M., 2020b, Het gebed (1), Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (20): 191-192.

 • Verwijs, J.M., 2020a, Dieren in de Bijbel. Slang, Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (13): 126.
 • Visser, W., 2020a, Hoe ga ik om met mijn psychisch zieke naaste (3), Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk 16 (25): 15.
 • Vlies, B.J. van der, 2020a, Tong in toom, Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk 16 (25): 22.
 • Vlot, T., 2020a, De heilige oorlog (51), De Wachter Sions 67 (41): 4-6.
 • Vlot, T., 2020b, De heilige oorlog (53), De Wachter Sions 67 (45): 4-6.
 • Voorden, A. van, 2020a, Een wonderlijke ontvangst, De Wachter Sions 68 (1): 1-2.
 • Vries, P. de, 1990a, De band tussen Christus en Zijn kerk. Predikatie over Kolossensen 3:1-4 (Rotterdam: Lectori Salutem).
 • Vries, P. de, 2020a, Waarom duidt u deze tijd niet?, Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk 17 (3): 10-11.
 • Weststrate, J.A., 2020a, Meditatie, De Wachter Sions 68 (2): 1-2.
 • Wijngaarden, D. van, 2020a, Kijk in de spiegel!, De Saambinder 98 (39): 19.
 • Wisse, G., 1950a, De Dienstmaagd Uitgeworpen. Predicatie voor den Hervormingsdag 1950. Uitgegeven op verzoek van de Generale Synode der Chr. Geref. Kerk (Sneek: Fa. B. Weissenbach & Zn.), tweede druk.
 • Zevenbergen, P.A., 2020, Duiding van de coronacrisis, Kerkblad der Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland 43 (20): 194-196.
 • Zweistra, H., 2020a, ‘Ziekentroost’ (16), Kerkblad Hersteld Hervormde Kerk 16 (25): 10-11.