Welkom op deze website!

Deze website is de thuisbasis van de organisatie Fundamentum. Fundamentum zet zich in op het gebied van geloof en wetenschap, medische ethiek en apologetiek. Eigenaar van de website is Jan van Meerten. De website is ook de landingswebsite van het jaarlijkse congres ‘Bijbel & Wetenschap‘. Deze website bevat informatie over allerhande onderwerpen zoals seksuele gerichtheid, pro-life, wereldgodsdiensten (zoals Islam, Hindoeïsme etc.) en vooral over scheppingsleer, -geloof en -paradigma. In het laatste geval zijn wij voorstander van het klassieke scheppingsgeloof met een zesdaagse schepping, een historische zondeval en om niet meer te noemen een wereldwijde zondvloed. Verder gebruikt Jan van Meerten deze website om eerder door hem geschreven artikelen te bundelen en het onderwerp waarin hij zichzelf aan het specialiseren is uit te werken. Het gaat dan om paleoecologie, paleoklimatologie en paleontologie, meer specifiek de ecosystemen van de dinosauriërs (het zogenoemde Mesozoïcum), nog meer specifiek de zoogdierachtigen en vogelachtigen in deze ecosystemen. Zijn overige artikelen kunnen gelezen worden als (wetenschap)journalistieke stukken. De website bevat ook gastbijdragen van medechristenen. Als laatste is het ook de landingswebsite van de genealogie van het geslacht Van Meerten en Betuwse streekgeschiedenis. U kunt uzelf hier abonneren op de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en zal alle onderwerpen behandelen behalve informatie over het geslacht Van Meerten. De nieuwsbrief bevat altijd de mogelijkheid om uzelf af te melden. Van harte welkom op deze website en veel leesplezier! Feedback kan gegeven worden via de pagina ‘hier mag u uw hart luchten‘. Op deze pagina zullen wij zelf niet veel reageren. Op reacties, vragen of stellingen wordt gereageerd in de rubriek ‘Feedback & vragen‘. De feedback kan ook gegeven worden via info@oorsprong.info.

Megazostrodon, een uitgestorven zoogdierachtige (Mammaliaformes) uit het Trias/Jura.
Megazostrodon, een uitgestorven zoogdierachtige (Mammaliaformes) uit het Trias/Jura. Deze foto is genomen in het Natural History Museum in Londen en afkomstig van de internetencyclopedie Wikipedia.

‘Embryonic Development of Reproductive Control in Mammals: An Achilles’ Heel for Evolution’ – Lezing dr. Tim Wells toch wel online

Noot van de redactie: Soms krijg je hulp uit onverwachte hoek. In het vorige artikel werd er geschreven dat er geen video-opname was van de lezing van dr. Tim Wells.1 Evolutiebiologe dr. Gerdien de Jong attendeerde ons er op dat dit wel het geval is.2 Dr. Tim Wells bleek de video op zijn YouTube-kanaal (waarvan we het bestaan niet wisten) gezet te hebben.

Op 7 oktober 2022 hield dr. Timothy Wells van Cardiff University voor Creation Ministries International een lezing over ‘Embryonic Development of Reproductive Control in Mammals: An Achilles’ Heel for Evolution‘. Met dank aan dr. Tim Wells staat de lezing online en is deze terug te luisteren via zijn YouTube-kanaal. Veel zegen bij het kijken en luisteren!

Het insluiten van de video lukt niet, maar hier is de link: https://www.youtube.com/watch?v=mmyraqCLO1A

Voetnoten

Neuroendocrinoloog dr. Timothy Wells sprak vorig jaar over de embryologische ontwikkelingen van het reproductiesysteem van zoogdieren – ‘Een achilleshiel van evolutie’

Op 7 oktober 2022 sprak neuroendocrinoloog dr. Timothy Wells in de livestream van Creation Ministries International (CMI). Wells is werkzaam aan Cardiff University en heeft tientallen publicaties op zijn naam staan.1 Helaas is de livestream niet meer terug te krijgen.2 Dit artikel wil een reconstructie geven en bevat een verzoek aan de mensen die deze lezing wél hebben gevolgd.

Wells

Dr. Timothy Wells is wat mij betreft een identificatiefiguur voor studerende jongeren. Wells houdt vermoedelijk vast aan een zesdaagse schepping, anders zou de conservatieve organisatie CMI deze man niet uitnodigen. Hij daagt, ziende op de titel, op wetenschappelijke wijze de evolutietheorie (in de zin van gemeenschappelijke afstamming) uit. Bovendien heeft hij talloze wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in standaard wetenschappelijke tijdschriften. Wells promoveerde aan de University College of London (UCL) in 1989. Heb helaas zijn proefschrift (nog) niet kunnen vinden, maar het lijkt te gaan over endocrinologische proeven bij ratten.

Lezing

Op 7 oktober 2022 hield dr. Wells die ‘Live presentation‘ voor CMI. De lezing had als titel ‘Embryonic Development of Reproductive Control in Mammals: An Achilles’ Heel of Evolution’. De beschrijving van de lezing is kort: ‘In this presentation, Dr Wells shows how piecing together the reproductive system is an ‘impossipuzzle’ for neo-Darwinian evolution’. De presentatie vond plaats via het programma ‘Zoom’. Uit navraag bij CMI bleek dat de presentatie niet opgenomen is, of in ieder geval niet wordt gedeeld met derden. Het is erg belangrijk dat dergelijke lezingen breder verspreid wordt dan alleen via een beperkt Zoom-kanaal! Waarom? Tot eer van de Schepper en tot heil van onze naaste.3

De lezing van dr. Tim Wells is toch wel terug te luisteren. De wetenschapper heeft de lezing op zijn YouTube-kanaal geplaatst. Zie voor deze lezing: hier.[/note]

Voetnoten

Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor

Hongarije is nagenoeg het enige land in Europa dat ervan getuigt een christelijke natie te zijn. Toch heeft het land enorme kritiek te verduren, zelfs vanuit christelijke hoek. Is dat terecht? Wat beweegt Hongarije in zijn beslissingen op het politieke toneel?

Duizend jaar geleden is Hongarije als christelijke natie gesticht. Het weet wat het van West-Europa kan verwachten. Bij de invasie door de Mongolen van Dzjengis Khan in 1241 gaf West-Europa niet thuis. Bij het Verdrag van Trianon, na de Eerste Wereldoorlog, verloor Hongarije twee derde (!) van zijn grondgebied. Toch is Hongarije in 2004 tot de Europese Unie (EU) toegetreden. Het heeft zich qua identiteit ontwikkeld tot een christelijke soevereine staat met het gezin als hoeksteen van de samenleving.

De EU heeft zich ook ontwikkeld, maar dan tot een antichristelijk machtsblok met links-liberale normen als tot universeel verklaarde maatstaf. Onder de belofte van individuele vrijheid bepaalt de EU wat gewenst sociaal gedrag is. Wie niet meewerkt, wordt gestraft dan wel gecanceld. Hiermee ontneemt de EU haar lidstaten de eigen soevereiniteit en identiteit. Ze verwordt zo tot een dictatuur.

Zwart-wit

Het is dan ook geen wonder dat de EU in botsing komt met een conservatieve staat als Hongarije. Samenwerking met de EU betekent voor Hongarije ook oppassen voor te grote afhankelijkheid van die EU. Het land heeft echter het volste recht om eigen geopolitieke keuzes te maken. Samenwerking met andere economische grootmachten is daarom logisch en noodzakelijk.

Hierbij is de wereld niet in witte en zwarte vlakken te verdelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat Hongarije banden onderhoudt met Rusland en China. Hongarije is zelfs voor zijn energievoorziening bijna geheel afhankelijk van Rusland. Ook qua opvattingen staat het conservatieve Rusland dichter bij Hongarije dan de EU. De kritiek op Hongarijes houding tegenover de oorlog in Oekraïne geeft aan hoe moeilijk de EU de eigen koers van haar lidstaat kan verteren. Dit terwijl premier Orbán de brute inval in Oekraïne beslist heeft afgekeurd.

Geen heilig boontje

Welk belang heeft Hongarije erbij om de geopolitieke machtsspelletjes van de VS en de EU mee te spelen? Het land constateert dat de door machtswellust gedreven EU het gevoel voor realiteit kwijt is: Energiesancties werken juist in het nadeel van de EU. De EU is bereid van Europa een schuldenmaatschappij te maken om Oekraïne te helpen. Oekraïne is echter geen heilig boontje. Neem alleen al de discriminerende houding richting de Hongaarse minderheid daar. Recent voorbeeld is de subregio Munkács, waar verschillende schoolhoofden zijn ontslagen vanwege hun Hongaarse achtergrond. De blinde solidariteit met Oekraïne mag dus best genuanceerd worden.

De luxe van het rijke Nederland om alles zwart-wit te zien en het opgeheven vingertje veelvuldig te gebruiken, heeft Hongarije niet. Het land heeft te maken met complexe politieke situaties, waarbij wijsheid en pragmatisme noodzakelijk zijn. Een voorbeeld is vluchtelingenhulp. De EU moedigt illegale immigratie aan en wil lidstaten verplicht stellen deze migranten op te nemen. Hongarije wil voorkomen dat de criminaliteit toeneemt en zijn culturele identiteit verloren gaat, zoals we zien gebeuren in bijvoorbeeld Zweden en Duitsland. Het land heeft daarom het programma Hungary Helps, dat vluchtelingen (vooral christenen) bij voorkeur in de eigen regio helpt.

De EU kan haar irritatie over conservatieve soevereine staten niet verbergen en zoekt daarom telkens naar een stok om Hongarije te slaan. Een voorbeeld is het (deels) niet vrijgeven van miljarden euro’s aan steun vanwege een tekortschietende rechtsstaat en vermeende corruptie. Deze beschuldigingen zijn echter politiek gemotiveerd.

George Soros

Wat betreft de rechtsstaat beroept de EU zich op rapporten van zogenaamd onafhankelijke ngo’s als Transparancy International en Freedom House. Dit zijn echter politieke speeltjes van George Soros, die ze financieel steunt. Deze steenrijke EU-lobbyist heeft door zijn ”open society”-doelstellingen het woord soevereiniteit uit het woordenboek geschrapt. Via opiniepeilingen worden specialisten in het veld bevraagd. Een groot deel van hen blijkt direct of indirect gelinkt te kunnen worden aan de Central European University (CEU), een universiteit die door Soros is opgericht. De EU citeert dus gewoon uit eigen (net)werk.

De EU maakt zich alleen druk om verkeerd besteed geld als het haar eigen macht bedreigt. Hongarije beschuldigen van corruptie wijst daarom op meten met twee maten. Immers, economisch wanbeleid in Zuid-Europa is beloond met het opkopen van schulden. Ook heeft de EU geen moeite met het schenken van miljarden euro’s aan het corrupte Oekraïne, terwijl de ”Qatargate” laat zien dat de EU zelf ook niet vrij van corruptie is.

In Nederland zijn er ook christenen die menen het christelijke Hongarije de les te moeten lezen. Niet alleen zijn zij blind voor het gif van de EU, ze beseffen ook niet dat Nederland alleen nog in naam een democratische rechtsstaat is. De rechters behoren grotendeels tot één politieke partij. De ogenschijnlijk onafhankelijke NPO is een links liberaal bolwerk geworden. Er worden voorbereidingen getroffen om kritische politieke partijen en omroepen te cancelen. Kinderen worden ‘mishandeld’ met lhbti-ideologie. Gods recht wordt zeer met voeten getreden. Wie durft Hongarije dan nog te veroordelen?

Lorens Knap heeft al eerder over deze kwestie geschreven op deze website. Zijn eerste artikel verscheen hier onder de titel: ‘EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk’. Zijn tweede artikel verscheen hier en had als titel: ‘Hongarije staat pal voor de bescherming van kinderen’. Een ander artikel was ‘Veroordeling van Hongaarse wet door resolutie’ en dit verscheen hier. En als laatste reageerde Lorens Knap nog op uitlatingen van prof. dr. Ad de Bruijne (hier).

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. Het originele artikel is hier te lezen. Bronvermelding: Knap, L.H.J., 2023, Hongarije houdt EU en christenen spiegel voor, Reformatorisch Dagblad 52 (258): 28-29 (artikel).

Statistieken van de website oorsprong.info – Januari 2023

De eerste maand van dit nieuwe jaar, januari 2023, is alweer ten einde. Daarmee is er ook een einde gekomen van het jaar 2022 (hier is een top-10 van meest gelezen artikelen te vinden). Deze maand werd de website ‘Oorsprong’ veel bezocht. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand januari 2023. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de maand december zijn hier gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen deze maand voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel. Of dat een ouder artikel opnieuw in de picture komt doordat een vriend of kennis deze deelt via social media of e-mail.

 1. 31 januari 2023 met 873 weergaven.
 2. 28 januari 2023 met 713 weergaven.
 3. 30 januari 2023 met 692 weergaven.
 4. 17 januari 2023 met 613 weergaven.
 5. 2 januari 2023 met 566 weergaven.
 6. 10 januari 2023 met 555 weergaven.
 7. 26 januari 2023 met 545 weergaven.
 8. 25 januari 2023 met 504 weergaven.
 9. 12 januari 2023 met 503 weergaven.
 10. 21 januari 2023 met 488 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand januari 2023. Er werden 170 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met het scheppingsparadigma. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ kan per artikel hoger liggen.

 1. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022) met 2.591 weergaven.
 2. Gemeente Staphorst onder vuur vanwege vermelding van ‘jonge aarde’-visie in archeologisch rapport – Deel 1: Raadstukken en Nieuwsberichten met 757 weergaven.
 3. ‘Kerngroep Bezinning GKV’ haakt vanwege doorwerking van moderne hermeneutiek af – Zaterdag 19 november 2022 studiedag voor verdere bezinning met 570 weergaven.
 4. 14 uitdagingen aan hen die geloven dat Adam een geëvolueerde aapmensachtige was met 458 weergaven.
 5. Een partnerschapsverbond – Ad de Bruijne pleit voor homoseksuele variant op het huwelijk en zet zo een wissel om met 385 weergaven.
 6. Een vraag die mij vaak gesteld wordt: hoe zit het met polygamie in de Bijbel? – Reactie van dr. Maarten Klaassen op drs. Jan de Visser met 365 weergaven.
 7. COLUMN: De les van de kokmeeuw met 299 weergaven.
 8. IKEA wijst met de regenboogtas op de zondvloed – Een boodschap van zonde en genade met 273 weergaven.
 9. Dr. Gerdien de Jong gaat via website Nederlandstalig ‘creationisme’ bestrijden met 256 weergaven.
 10. Een ‘volwaardige’ bespreking van Theistic Evolution door prof. G van den Brink – Ofwel, hoe ontkracht je een onwelgevallige boodschap? met 212 weergaven.

Predikanten uit de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente en onze vroegste geschiedenis (1) – Ds. J. Goudriaan (1946-2023), Dragen of gedragen worden

Dragen of gedragen worden’.1 Deze titel heeft het achtendertigste nummer in de Eskol Reeks meegekregen. Het is een preek van wijlen ds. J. Goudriaan (1945-2016). De preek heeft als kernteksten Jesaja 46:1-42. Hieronder kijken we vooral naar wat de predikant te zeggen heeft over onze vroegste geschiedenis van schepping, zondeval, zondvloed en spraakverwarring.

Het wonder van de schepping

Ds. J. Goudriaan spreekt in deze preek over het wonder van de schepping. Het gaat om God ‘Die wonderen doet en werkt’. Jesaja roept op om naar die God, dat is Israëls God, te horen. “’Hoort naar mij’, Ik, de God, Die hemel en aarde heeft voortgebracht uit niets. Ik, de God, Die de Schepper van dezelve ben.” Hij is niet alleen de Schepper maar ook de Herschepper van Zijn uitverkorenen.3

Mesech

De predikant verwijst naar dit leven als ‘Mesech der ellenden’.4 Een kind van God zal, ‘op grond van hetgeen dat Hij [dat is Christus, JvM] gedragen en doordragen heeft’ mogen weten dat Hij hem of haar ‘zal dragen door dit Mesech’.5 Mesech komt ook voor in de volkerentafel van Genesis 10 als een van de zonen van Jafeth (Genesis 10:2). Waarom dit aardse leven het ‘Mesech der ellenden’ wordt genoemd legt de predikant in deze preek helaas niet uit.

Babylonische verwarring

Ds. Goudriaan geeft ook nog aan dat deze tijd ‘een tijd’ is ‘van de Babylonische verwarring’? Hij lijkt echter meer te verwijzen naar het Babel ten tijde van Jesaja, dan het Babel ten tijde van de torenbouw.6

Voetnoten

De twijfelachtige erfenis van Charles Darwins racisme

In de biologische leerboeken wordt Darwin geprezen als de geniale grondlegger van de moderne biologie. Het zou echter passender zijn om naar hem te verwijzen als de notoire aanstichter van het wetenschappelijk racisme.

Aan de argeloze lezer van Over het ontstaan van soorten zal de enkele racistische opmerking niet opvallen. Wie echter Charles Darwins (1809-1882) Over de afstamming van de mens opslaat, wrijft zich nog eens de ogen uit. Is het werkelijk mogelijk dat iets ‘wetenschappelijks’ zo racistisch is? Centraal in het boek staat de racistische vergelijking van beschaafde (lees: blanke) mensen, wilden (zoals ‘negers’ en ‘indianen’) en apen en honden. Daaruit zou moeten blijken dat wilden dicht bij apen staan, en beschaafde mensen ver daarboven. Darwin suggereert bijvoorbeeld dat ‘een oude hond met een uitstekend geheugen en enige verbeeldingskracht’ hoger staat dan ‘de afgebeulde vrouw van een ontaarde Australische wilde, die niet abstract kan denken en slechts tot vier kan tellen’. Als wij weten dat we van zulke inferieure wilden afstammen, zou het aannemelijk zijn dat wij van nóg laagstaandere levensvormen afstammen.

Beschaafde volken

Wat Darwins racisme zo problematisch maakt, is dat het geen verwaarloosbaar aspect maar de centrale argumentatie van zijn theorie is. Voor zijn tijd is zijn racisme niet uniek. Darwin echter verstrekte aan dit racisme een pseudowetenschappelijke basis door te beweren dat beschaafde volkeren biologisch superieur zijn aan ‘wilden’. Daarmee gaf hij een krachtige impuls aan de ontwikkeling van racistische biologische theorieën.

Waar dat op uitloopt, wordt duidelijk als Darwin zijn racistische theorie verbindt met de zogeheten struggle for life. Hij schrijft, schrik niet, ‘het is vrijwel zeker dat in de nabije toekomst op de hele aarde de beschaafde rassen de wilde rassen zullen uitroeien en vervangen. Tegelijkertijd zullen ongetwijfeld de mensapen worden uitgeroeid. Het verschil tussen de mens en zijn naaste verwanten zal dan duidelijker zijn. Het zal dan het grote verschil zijn tussen de beschaafdere, Kaukasische mens en een laagstaande aap als de baviaan, in plaats van zoals nu tussen de neger en de gorilla.’ Als deze toekomstdroom wordt omgezet in een nastrevenswaardig doel, zoals bij het streven naar rasverbetering (eugenetica) is gebeurd, is het einde zoek.

Des te opmerkelijker is het dat veel biologen volhouden dat deze darwiniaanse struggle for life tot een betere wereld leidt. De bedenker van het concept, de Britse econoom en geestelijke Thomas Malthus (1766-1834), was wijzer. Voor hem was de struggle for life een schrikbeeld, de destructieve uitkomst wanneer wij als mensen onze morele en rationele vermogens ongebruikt laten en het laten aankomen op een brute overlevingsstrijd. Malthus stelde dat wij onze uiterste best moeten doen om deze struggle for life te voorkomen.

Ultieme test

Het gelijk van Malthus blijkt uit de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Volgens de darwiniaanse logica is deze dreigende crisis de ultieme test die uitwijst welke plant-, dier- en menssoorten het verst geëvolueerd zijn en overleving toekomt. Als inferieure soorten uitsterven, is dit goed nieuws, want dan kan hun plek ingenomen worden door biologisch superieure wezens.

Dit heeft racistische implicaties: door klimaatverandering worden de gebieden rond de evenaar het hardst getroffen, en niet toevallig wonen daar mensen van ‘inferieure rassen’, die we aan hun lot zouden moeten overlaten. Als we deze conclusie op ons laten inwerken, wordt duidelijk hoe giftig deze gedachtegang is. Deze wijst ons op werkelijk geen enkele wijze de weg naar een betere wereld, integendeel! Als leidend beginsel voor een betere wereld is de morele overtuiging van de universele menselijke waardigheid geschikter. Die overtuigt ons van de morele plicht om de zwakken en niet-bevoorrechten tijdens crises te helpen, in plaats van hen te profiteren. Dat minder bevoorrechten er moreel recht op hebben er bovenop geholpen te worden in plaats van in de kou te moeten staan.

Het is daarom hoog tijd om ons van de racistische darwiniaanse logica te ontdoen. De overtuiging dat een betere wereld ontstaat door de (klimatologische) struggle for life waarin de sterksten zegevieren, is misleidend en bovendien immoreel. De huidige klimaatcrisis laat zien dat de wereld alleen beter kan worden als wij niet-bevoorrechte volkeren steunen.

Waarschuwing

En Darwin zelf? Het beste zou zijn als de geschiedenisboeken een waarschuwende paragraaf opnemen over de invloed van zijn racistische ideeën. De ereplaats voor de belangrijkste moderne bioloog kan dan met recht aan Carl Linnaeus (1707-1778) worden gegeven, een Zweedse bioloog en zoöloog die de moderne indeling in plant- en diersoorten heeft geformuleerd.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De bronvermelding luidt: Biemond, A.J., 2023, De twijfelachtige erfenis van Charles Darwins racisme, Nederlands Dagblad 79 (21.278): 14-15 (artikel).

Bundel verschijnt eind maart 2023 D.V. – Oude koeien uit de sloot of lessen uit het verleden? – Nieuwsbrief d.d. 31 januari 2023

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud. Een wonder dat we deze maand weer gespaard en bewaard zijn. Er wordt weer flink gediscussieerd over geloof en wetenschap, ook deze maand. Met Fundamentum mogen we daar, zolang de gezondheid het toelaat, een bescheiden rol in spelen. Zo is er discussie rond de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel (waarvan we hier een overzicht bijhouden) en hebben we de Staphorster ‘jonge aarde’-kwestie (2010) weer afgestoft (hier). We proberen daar lessen uit te trekken voor andere gemeenten met een orthodox-christelijke meerderheid in de Biblebelt. Verder denkt een wetenschapper op de website na over het thema lijden bij dieren. Hij schreef onlangs een bijdrage (hier) en ook al eerder (hier). (Hoe) past het lijden van dieren in een goede schepping? Waarschijnlijk niet.

Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht

Vanwege allerlei omstandigheden heeft de verschijning van de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht op zich laten wachten. Maar nu kunnen we doorgeven dat de bundel eind maart 2023 D.V. zal verschijnen. Het betreft een bundel over ‘geloof en wetenschap’. Het betreffen bijdragen vanuit theologie, filosofie, historie en natuurwetenschappen. De bundel staat onder redactie van Mart-Jan Paul, Wim de Vries, Benno Zuiddam en Jan van Meerten. De hoofdstukken zijn geschreven door een 18-tal auteurs, te weten: dr. Piet de Vries, dr. Mart-Jan Paul, dr. Hendrik Koorevaar, dr. Gie Vleugels, dr. Pieter Boonstra, dr. Piet Murre, dr. Benno Zuiddam, dr. Aart Goedvree, dr. Maarten Klaassen, dr. Kees de Pater, dr. Henk Jochemsen, dr. Kees Roos, dr. Wim van Vlastuin, dr. Mart de Groot, dr. Erik van Engelen, dr. Peter Borger, dr. Tjaart Krüger en dr. Wim de Vries. Uitgeverij De Banier is bezig met een presentatieavond, zodra daar meer informatie over beschikbaar is hopen wij dat met u te delen. Het boek is hier alvast te reserveren. Hiermee gaat een persoonlijke wens in vervulling om te komen tot een professioneel-orthodoxe bundel over geloof en wetenschap. Wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) van het Reformatorisch Dagblad komt dit voorjaar ook met een boek. Meer informatie daarover is hier te vinden.

In Memoriam: dr. John Morris (1946-2023)

Afgelopen zondag 29 januari 2023 is geologisch ingenieur dr. John D. Morris (1946-2013) overleden. Morris was een zoon van de bekende dr. Henry M. Morris (1918-2006) die veel heeft betekend voor de heropleving van zondvloedgeologie. Zijn zoon, wijlen dr. John Morris, had ook een actieve rol in deze zondvloedgeologie. Hij ondernam zoektochten op de Ararat naar de ark van Noach, schreef boeken en talloze artikelen en verdedigde zijn werk tegenover critici en sceptici. Op onze website publiceerden we een ‘In Memoriam‘ van de hand van Jan van Meerten (hier).

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’

Als de Heere het geeft hopen we in de maand februari bezig te gaan met de invulling van het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘. We zoeken nog vrijwilligers die mee willen denken/helpen bij de uitvoering van het congres. Ook dit jaar is Geloofstoerusting bereid om de livestream op zich te nemen. Het gaat dan vooral om vrijwilligers bij de uitvoering van het livecongres. Dit omdat Jan van Meerten nauwelijks tot niet in staat is om lichamelijke arbeid op te pakken (zijn hartfunctie is zeer zwak). Hij zou graag willen dat de jaarlijkse congressen zijn voortgang hebben. Mocht u niet mee kunnen/willen werken, maar wel het congres willen bezoeken of de livestream bijwonen dan is hier meer informatie te vinden.

Creationistisch-wetenschappelijk onderzoek in naturalistisch-wetenschappelijke journals

In een artikel over wetenschappelijk werk van de van oorsprong Hongaarse bioinformaticus dr. Mátyás Cserhati moedigden we creationisten aan om wetenschappelijk werk te publiceren in naturalistische tijdschriften. Na publicaties zouden deze wetenschappelijke artikelen creationistisch verder uitgewerkt en/of gepopulariseerd kunnen worden. Artikelen van/over dr. Cserhati zijn hier, hier en hier te vinden. Momenteel is evolutiebiologe en evolutionist dr. Gerdien de Jong deze artikelen aan het bekritiseren (zie hier). Naar aanleiding hiervan en naar aanleiding van een overzicht door masterstudent Willem Jan Blom hebben we gekeken naar drie geologische onderzoeksprojecten en wat daarvan gepubliceerd is in naturalistisch-wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd is op naturalistisch-wetenschappelijke conferenties. Daaruit blijkt dat creationistische onderzoekers aardig wat werk hebben verzet. Het eerste onderzoek dat we deelden was het ‘Dinosaur Research Project‘ van dr. Arthur Chadwick c.s. (hier). Chadwick was een keer (2017) in Nederland om dit onderzoek te presenteren (zie hier). Het tweede onderzoek dat we deelden was van dr. Leonard Brand, dr. John Whitmore en dr. Sarah Maithel c.s. (hier). En het derde onderzoek waarvan we een overzicht deelden was van dr. Marcus Ross (hier). Laatstgenoemde heeft zijn onderzoek deels uitgevoerd in Nederland. Voor studenten en academici is dit soort werk bemoedigend en ondersteunend.

Staphorster archeologie

Begin 2010 en later ook begin 2011 kwam de Gemeente Staphorst in het landelijk nieuws vanwege een opmerkelijke kwestie. De raadsleden van de ChristenUnie en de SGP van deze gemeente waren het oneens met een archeologisch rapport waarin honderdduizenden en miljoenen jaren genoemd werden. Dit was volgens de raadsleden in strijd met de Schrift. De Schrift gaat immers uit van een jonge, d.w.z. ca. zesduizend jaar oude aarde. Ze vroegen om rectificatie van het rapport. Het hele rapport herschrijven bleek uiteindelijk niet mogelijk, maar de raadsleden kregen het wel voor elkaar om in een voorwoord te vermelden dat een deel van de inwoners van de Gemeente Staphorst uitgaan van een jonge aarde en daarmee de genoemde jaartallen ter kennisgeving aannemen. Dit zorgde voor veel ophef en onbegrip. Deze kwestie zien wij echter als goede casus hoe het zou moeten gaan in de Biblebelt met archeologische rapporten waarvan de jaartallen in strijd zijn met de Schrift. Het liefst zouden we dergelijke rapporten met creationistische experts in de geologie en archeologie herschrijven. We hebben al twee artikelen gewijd aan deze kwestie (hier en hier). Als de Heere het leven en de gezondheid geeft volgen er nog meer artikelen. Mocht u uit Staphorst komen en meer stukken in het bezit hebben over deze kwestie of op een andere manier bekend zijn met deze kwestie, zou u ze dan willen doorgeven via ons contactformulier?

Oude koeien uit de sloot of lessen uit het verleden?

Nederlandstalige creationisten zijn veelal niet zo goed in het voortbouwen op bestaand materiaal. Vaak verschijnen er veel boeken, artikelen en andere zaken, maar wordt er niet voortgebouwd op dit materiaal. Tenminste niet in het openbaar. Immers, waar is het vervolgonderzoek naar aanleiding van bijvoorbeeld de boeken ‘Oorspronkelijk‘ (Paul) en ‘Adam, waar ben je?‘ (Ouweneel). Kleine kwesties uit die boeken zouden verder uitgewerkt kunnen worden. Waarom hebben we de ID-beweging in Nederland (2005) laten doodbloeden? Uiteraard nemen we afstand van een oude aarde, wat vaak door ID’ers gepropageerd wordt, maar het materiaal over waar we het wel eens zijn is prima bruikbaar. Waarom heeft de landelijk bekend geworden DinoDino-actie geen vervolg gekregen? Allemaal vragen waar we (nog) geen antwoord op kunnen geven. Veel informatie is verloren gegaan of in onwetendheid gebleven. Daarom proberen we de komende tijd op onze website te bestuderen en te beschrijven welke inhoudelijke acties er zijn geweest. Bestuderen waar en hoe er op deze acties gereageerd is. Met de voor het scheppingsparadigma positieve inhoud wat te doen en de negatieve of verouderde inhoud te bestrijden óf te verwerpen. Maar ook, uiteraard, het nieuwe materiaal niet te vergeten. Mocht u nog artikelen hebben liggen over bovengenoemde kwesties, of daarin mee willen denken dan kunt u contact opnemen via ons contactformulier. We willen geen oude koeien uit de sloot halen en die herkauwen, maar wel lessen trekken uit het verleden en inhoudelijk sterke punten meenemen naar de toekomst.

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) PERSBERICHT: Probleemfossiel zaagt aan stamboom van menselijke evolutie (geschreven door Weet Magazine).
(2) ‘Evolutie: wetenschap of geloof?’ – Student Josianne Slijkhuis in gesprek met biologiedocent Gregory van den Top (Eerste deel) (video van Josianne Slijkhuis (BSc.) en Gregory van den Top (MSc.)).
(3) Biologische argumenten voor evolutie – Ruben Jorritsma (MSc.) sprak op het congres ‘Geloof jij het?’ (2013) (lezing van Ruben Jorritsma (MSc.).
(4) 14 uitdagingen aan hen die geloven dat Adam een geëvolueerde aapmensachtige was (geschreven door dr. Willem Ouweneel).
(5) Een partnerschapsverbond – Ad de Bruijne pleit voor homoseksuele variant op het huwelijk en zet zo een wissel om (geschreven door dr. Jan Hoek).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 28 februari 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.

Feedback & Vragen 2023: Is de ‘jonge aarde’-kwestie in de Gemeente Staphorst slechts een politiek woordenspel?

Afgelopen zaterdag schreef ik een uitgebreid artikel over de vermelding van een ‘jonge aarde’-standpunt in een archeologisch rapport van de Gemeente Staphorst.1 Hoewel het artikel nog verder aangevuld wordt, werd het artikel dit weekend een flink aantal keer gelezen en werd er ook op gereageerd. Een reageerder via mijn persoonlijke Facebook-pagina reduceerde de kwestie tot een politiek woordenspel. Hieronder mijn reactie.

Stelling

De reageerder schreef:

“Dit is meer politiek dan theologisch. Ook wetenschappelijk draagt het niets bij. Het is een woordenspel tussen politieke partijen met daarachter een wetenschappelijke versus theologische mening.”

Reactie

Gaat het slechts om een politiek woordenspel? De reageerder spreekt zichzelf tegen als hij eerst zegt dat dit meer ‘politiek dan theologisch’ is, terwijl hij vervolgens aangeeft dat het hier om een ‘wetenschappelijke versus theologische mening’ gaat. Is het nu wél of niet theologisch? Het slechts reduceren tot een politiek woordenspel doet de kwestie geen recht. De indieners van de kwestie in de gemeenteraad van Staphorst was het te doen om waarheidsvinding. Ze hechten geen geloof aan een miljarden jaren, maar dragen een creationistisch standpunt van een jonge aarde, d.w.z. zes- tot twaalfduizend jaar oude aarde, uit. Wanneer de aarde ca. zesduizend jaar oud is, dan kan de aarde geen miljarden jaren oud zijn. Dit is ook goed begrepen door Staphorster raadslid Messchendorp (PvdA) toen hij aangaf dat deze zienswijzen dermate ver uit elkaar liggen dat hij daar niet eens op in wil gaan. Het gaat hier dus om waarheidsvinding en basisovertuiging. Wanneer een zesduizend jaar oude aarde waar is, dan is een miljarden jaren oude aarde niet waar. Nu verschijnt er binnen de Gemeente Staphorst een rapport met daarin grootheden van honderdduizenden en miljoenen jaren als zijnde historische waarheden. Dit botst vanzelf met de basisovertuiging dat de aarde ca. zesduizend jaar oud is. Het is niet vreemd dat er dan vanuit deze basisovertuiging, waar veel Staphorsters achter staan, verzoeken ingediend worden. Deze groep heeft namelijk liever dat de vondsten binnen een korte chronologie van duizenden jaren geleden wordt geplaatst. Het is dan ook niet vreemd dat er verzocht wordt om een rapport vanuit deze basisovertuiging. Toen dit niet ging, gingen de indieners akkoord met een passage in het voorwoord waaruit blijkt dat een deel van de gemeenteraad niet achter de honderdduizenden jaren in het rapport staat. Uit alles blijkt dat het meer om waarheidsvinding gaat dan om een politiek spel.

Daarnaast doet de reageerder via Facebook geen recht aan de complexiteit van het debat. Hij geeft aan dat het hier slechts gaat om een ‘wetenschappelijke versus theologische mening’. Dit is incorrect. Allereerst is theologie ook een wetenschappelijke discipline, dus dit uitspelen tegenover ‘wetenschap’ is onmogelijk. Ten tweede heb ik in het artikel aangegeven dat het hier niet gaat om ‘Bijbel versus wetenschap’ of om ‘theologie versus wetenschap’, maar om creationistische wetenschapsbeoefening versus naturalistische wetenschapsbeoefening. Dat is een verschil. Hier staan twee basisovertuigingen tegenover elkaar. Beide vormen van wetenschapsbeoefening zullen uiteindelijk wat betreft de ‘Steentijd’ tot een andere interpretatie leiden. Zeker in Biblebelt-gemeenten met een hoog percentage ‘jonge aarde’-creationisten mag daar rekening mee gehouden worden. De vorm die door sommige creationisten voorgesteld wordt, namelijk een zogenoemde tweemodellenvergelijking, heeft hier mijn voorkeur.2 Dat ik hier wat ‘bovenop zit’ komt, omdat ik al jaren pleit voor lokale creationistische geologie en archeologie. Ik hoop dat het uitgebreid bespreken van deze kwestie, inclusief reacties van atheïsten en theïstisch evolutionisten, allereerst tot Gods eer is en ten tweede creationistische wetenschappers zal stimuleren om meer werk te maken van lokale geologie en archeologie. De reageerder wordt bedankt dat hij óók tijd gestoken heeft in de kwestie.

Voetnoten

In Memoriam: Geologisch ingenieur dr. John D. Morris (1946-2023) zondag 29 januari 2023 overleden

Vandaag kwam het bericht tot ons dat geologisch ingenieur dr. John D. Morris zondag 29 januari 2023 is overleden. Zijn boek ‘The Young Earth’ was een van de eerste Engelstalige creationistische boeken die ik kocht en las. Hij speelde vanaf creationistische zijde een belangrijke rol in het schepping-evolutie-debat en gaf jarenlang leiding aan Institute for Creation Research.

Biografie

Dr. John David Morris werd in 1946 geboren als zoon van de bekende Henry M. Morris. Zijn vader speelde een belangrijke rol in de heropleving van de zondvloedgeologie in de Verenigde Staten van Amerika. John Morris studeerde in 1969 af aan de Virginia Polytechnic Institute and State University in het vakgebied Civil Engineering. Hij behaalde in 1977 zijn mastergraad in Geological Engineering aan de University of Oklahoma. In 1980 promoveerde hij aan de University of Oklahoma op een proefschrift met als titel: ‘Relationship between Coal Petography and Optimum Coking Temperature’.

Institute for Creation Research

Vanaf 1984 is hij betrokken bij Institute for Creation Research. Vanaf 1996 tot 2020 was hij president van deze creationistisch organisatie. Morris raakte betrokken bij een zoektocht naar de ark van Noach op de huidige berg Ararat. Hij schreef daar in 1988 een boekje over met als titel Noah’s Ark and the Ararat Adventure. In 1994 verscheen zijn boek The Young Earth, waarvan in 2007 een Revised and Expanded Edition verscheen. Deze uitgebreide editie was een van mijn eerste Engelstalige creationistische boeken die ik las. Morris droeg met The Geology Book in 2000 bij aan een serie voor middelbare scholieren. In 2013 schreef hij samen met de zoöloog Frank Sherwin (MSc.) het boek The Fossil Record. Als laatste is zijn boek The Global Flood te noemen dat eveneens in 2013 verscheen. Dr. John Morris schreef ook talloze artikelen en droeg zo bij aan de popularisering en verspreiding van het creationistische gedachtengoed.

Om van te leren: The Paluxy River Mystery

Morris was de afgelopen jaren wat naar de achtergrond verdwenen. Afgelopen zondag 29 januari 2023 overleed hij. ‘Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan‘ (Prediker 12:5, SV). Zijn werk blijft echter voortbestaan en is tot bemoediging van veel creationisten om door te gaan met het verdedigen van het klassieke scheppingsgeloof. Morris schuwde de discussie niet en ging die ook niet uit de weg. Hij is daarmee een voorbeeld voor creationisten die kritiek van de opponent willen negeren. Ik roep in herinnering zijn briefje in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature.1 In deze brief reageerde Morris op een artikel van Tony Thulborn.2 Morris geeft aan dat zijn eerdere interpretaties Paluxy River Tracks niet goed waren. Hij schrijft in de brief:

“It is true, as Thulborn stated, that, at a January 1986 lecture at the University of New South Wales, I called attention to recent changes in the nature of the tracks which bring into question the original interpretations by myself and others. Having been involved in this project for a decade and having written the definitive book on the subject, I did not find this comfortable, but as an empiricist and honest man, I dared not do less. Even though Thulborn calls the present nature of the tracks ‘embarrassingly obvious’ and the process by which they changed ‘well known’, the truth is, evidently, tat an unprecedented geological phenomenon has taken place which is, as yet, only poorly studied and less well understood.“

Wat mij betreft is dit een schoolvoorbeeld hoe we eerlijk om kunnen/moeten gaan met de data. De Paluxy River Footprints zijn volgens dr. John Morris op basis van veldwerk niet meer houdbaar als anti-evolutionair argument.3 Als eerdere claims niet meer houdbaar zijn ná creationistisch-wetenschappelijk onderzoek, dan moeten we dat eerlijk toegeven. Dit is (ook in de ogen van Morris) ‘not (…) comfortable’, maar wel zo correct. Het is mooi om te zien dat Nature aan dr. John Morris de mogelijkheid gaf om te reageren!

VERLIES VAN DR. JOHN MORRIS (1946-2023) BESCHREVEN BIJ CREATIONISTISCHE ORGANISATIES

Er zijn diverse creationistische organisaties die geschreven hebben over het verlies van dr. John D. Morris in de leeftijd van 76 jaar. Hieronder houden we een overzicht bij.

Answers in Genesis: Reflections on the Life of Adventurer and Creation Scientist Dr. John Morris.
Fundamentum: In Memoriam: Geologisch ingenieur dr. John D. Morris (1946-2023) zondag 29 januari 2023 overleden.
Institute for Creation Research: Dr. John Morris Is at Home with His Lord.

Tweede vooraankondiging van ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’ – Bundel over geloof en wetenschap verschijnt eind maart 2023 D.V.

Vorig jaar schreven we al over de bundel over geloof en wetenschap met als titel ’Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht’.1 Door omstandigheden liet de verschijning een jaar op zich wachten. Onder de bezielende leiding van en het vele werk door dr. Mart-Jan Paul is het toch mogelijk geworden de bundel te laten verschijnen. De verschijningsdatum staat nu gepland op eind maart 2023 D.V. De bundel is geredigeerd en ligt nu bij de drukker. De uitgever werkt momenteel ook aan de invulling van een presentatieavond. Wanneer daar meer informatie over beschikbaar is, zal dit worden gedeeld via deze website. Mocht u het boek alvast willen reserveren, dan kan dat hieronder via het reserveringsformulier.

Informatie op de achterkant

“Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen achttien Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan. Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen. In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.”

Catalogus De Banier

De onderstaande pagina is opgenomen in de voorjaarscatalogus van uitgeverij De Banier. Op deze pagina staan nog meer boekgegevens.

Mocht u voor uzelf, of voor anderen, alvast een boek reserveren dan kunt u hieronder uw gegevens achterlaten. Wanneer het dan zover is ontvangt u een factuur én de vraag hoe u het boek in bezit zou willen krijgen (via de post of tijdens de presentatieavond).

Boekexemplaar reserveren

Voetnoten